KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE VAŠU PLOCHÚ STRECHU

Zobrazenie:

Spádovanie plochých striech

 

Keď plochá strecha potrebuje spádovanie?


Keď plochej streche jednoducho nestačí obyčajné obnovenie tepelno-hydroizolačného systému. Vtedy musí na scénu nastúpiť komplexné celoplošné prespádovanie. Pri realizácií takýchto projektov používame vo firme MANAPO tepelnoizolačnú stavebnú hmotu polystyrénbetón POLITERM.

 1. pôvodný strešný plášť
 2. tepelná izolácia z polystyrénu
 3. tepelná izolácia POLYSTYRÉNBETÓN POLITERM
 4. penetračná vrstva BV EXTRA
 5. podkladová hydroizolačná vrstva /hydroizolačné pásy - mineral
 6. vrchná hydroizolačná vrstva /SBS modifikované pásy /

 

Čo je to polystyrénbetón POLITERM ?


Tento materiál sa používa na spádovanie a zateplenie plochých striech. Slúži ako podkladová vrstva, na ktorú neskôr prichádza hydroizolácia. Polystyrénbetón je vhodný na všetky druhy plochých striech, výškové budovy,ale aj strechy z trapézového  plechu.Už pri 2% spáde strechy je zabezpečený odtok povrchovej  vody do dažďových zvodov, čo predlžuje životnosť nového strešného plášťa o niekoľko rokov.


Pri rekonštrukcii navyše nie je potrebné odstrániť pôvodnú hydroizoláciu.
Zateplenie strechy neskôr dosiahneme polystyrénovými doskami, ktoré zalejeme polystyrénbetónom.


 

Tepelnoizolačný a spádový systém na báze betónu z pevného polystyrénu je vhodný pre ploché strechy aj z dôvodu dodatočného zateplenia strechy. - strecha bytového domu je zateplena, spádovana a pochvozna!!!

 

 1. Tepelno izolačný systém POLITERM sa aplikuje v stvebníctve ako podsystém konštrukčných systémov plášťov plochých alebo šikmých striech.
 2. Nízka objemová hmotnosť, vysoký tepelný odpor a pevnosť v tlaku dávajú predpoklady pre uplatnenie v praxi.
 3. Systém POLITERM je mokrý technologický proces. Nanáša sa priamo na nosnú konštrukciu striech, pričom sa nevyžaduje rovný podklad.Poznámka: pred aplikáciou Politermu je nutné vyspraviť praskliny a vlny na pôvodnom plášti strechy, aby nedochádzalo k zatekaniu  počas prác a v časoch nepriaznivého počasia.
 4. Spracovanie POLITERMU je prípustné pri teplote do +0 °C
 5. Možnosť aplikácie betónu aj na EPS polystyrénové dosky ľubovoľnej hrúbky podľa priania zákaznika, alebo investora stavby.
 6. Doba zretia je ako u klasického betónu a závisí od poveternostných podmienok a druhu podkladu. Hrúbka poteru 5-10 cm, podľa sklonu strechy.

Fyzikálne a chemické vlastnosti POLITERMU tr. 300
min. pevnosť v tlaku                      0,50    Mpa
objemová hmotnosť prir. vlhkosť    333,0  kg/m3
objemová hmotnosť vysuš. stav      303,8  kg/m3
súčiniteľ tepelnej vodivosti               0,089  /W.m-1 .K-1/
faktor difúzneho odporu                  7,069
stupeň horľavosti                        B ( neľahko horľavé)

Ponuka služieb

05.02.2014

hydroizolačné systémy kompletné rekonštrukcie plochých striech bytových domov, administratívnych budov, priemyselných hál a skladov zateplenie striech a stropov pivníc /Nobasil, EPS Stabil , Politerm/ vyspádovanie plochých striech so zateplením /ľahčený polystyrénový betón POLITERM - trieda 300/ zateplenie strojovní výťahov a...Viac

Tepelné izolácie - teplo v zime a chlad v lete

06.02.2014

Tepelné izolácie - teplo v zime a chlad v lete   Tepelná izolácia je súčasťou každého strešného plášťa. Zabezpečuje dobrú tepelnú pohodu v interiéri objektu, ale má významný vplyv aj na difúziu vodnej pary v strešnom plášťi. Poddimenzovaná, zle realizovaná alebo poškodená tepelná izolácia znamená nielen zvýšené...Viac

Hydroizolačné systémy

05.02.2014

Hydroizolačné systémy   Hydroizolačné systémy, kvalitná hydroizolácia, odborná pokládka a skutočná ochrana pred vodou... Strecha vás musí ochrániť pred všetkými prírodnými živlami, najmä však vtedy, keď prší či sneží. Vodotesnosť je najdôležitejšou vlastnosťou strechy a aby ste boli chránení pred zatekaním, j...Viac
Počítadlo
Celkom
73918
Týždeň
372
Dnes
42
Online
1

Nájdete nás aj na FACEBOOKU