KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE VAŠU PLOCHÚ STRECHU

Zobrazenie:
 • hydroizolačné systémy
 • kompletné rekonštrukcie plochých striech bytových domov, administratívnych budov, priemyselných hál a skladov
 • zateplenie striech a stropov pivníc /Nobasil, EPS Stabil , Politerm/
  vyspádovanie plochých striech so zateplením /ľahčený polystyrénový betón POLITERM - trieda 300/
 • zateplenie strojovní výťahov a komínov vzduchotechnik
 • murárske, maliarske, natieračske práce
 • všetky druhy klampiarských prác na plochých strechách
 • výškove práce po konzultácii s investorom
 • demontáže a montáže vzduchotechnik /samočinné ventilačné turbíny Lomanco BIB 12, BIB 14/
 • záručný a pozáručný servis plochých striech
 • hydroizolácie podzemných stavieb, terás a pivníc
 • hydroizolácie mostoviek, základov a základových dosiek
 • podlahové hydroizolácie interiérov a exteriérov
 • montáž bleskozvodov s následnou revíznou správou
 • poradenstvo systémových porúch v danom odbore – skladby strešných plášťov- hydroizolačné systémy plochých striech
 • prevedenie ťahových a odtrhových skúšok
 • vypracovanie cenových ponúk po osobnej obhliadke a zameraní strechy, parametrov atík, objemových položiek
 • montáže strešných vpustí odtokových zvodov a strešných vetrákov
 • montáže odkvapových systémov / K&J&G, RUUKKI /

Tepelné izolácie - teplo v zime a chlad v lete

06.02.2014

Tepelné izolácie - teplo v zime a chlad v lete   Tepelná izolácia je súčasťou každého strešného plášťa. Zabezpečuje dobrú tepelnú pohodu v interiéri objektu, ale má významný vplyv aj na difúziu vodnej pary v strešnom plášťi. Poddimenzovaná, zle realizovaná alebo poškodená tepelná izolácia znamená nielen zvýšené...Viac

Spádovanie plochých striech

05.02.2014

Spádovanie plochých striech   Keď plochá strecha potrebuje spádovanie? Keď plochej streche jednoducho nestačí obyčajné obnovenie tepelno-hydroizolačného systému. Vtedy musí na scénu nastúpiť komplexné celoplošné prespádovanie. Pri realizácií takýchto projektov používame vo firme MANAPO tepelnoizolačnú stavebnú hmotu ...Viac

Hydroizolačné systémy

05.02.2014

Hydroizolačné systémy   Hydroizolačné systémy, kvalitná hydroizolácia, odborná pokládka a skutočná ochrana pred vodou... Strecha vás musí ochrániť pred všetkými prírodnými živlami, najmä však vtedy, keď prší či sneží. Vodotesnosť je najdôležitejšou vlastnosťou strechy a aby ste boli chránení pred zatekaním, j...Viac
Počítadlo
Celkom
73924
Týždeň
378
Dnes
48
Online
1

Nájdete nás aj na FACEBOOKU