KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE VAŠU PLOCHÚ STRECHU

Zobrazenie:
 • hydroizolačné systémy
 • kompletné rekonštrukcie plochých striech bytových domov, administratívnych budov, priemyselných hál a skladov
 • zateplenie striech a stropov pivníc /Nobasil, EPS Stabil , Politerm/
  vyspádovanie plochých striech so zateplením /ľahčený polystyrénový betón POLITERM - trieda 300/
 • zateplenie strojovní výťahov a komínov vzduchotechnik
 • murárske, maliarske, natieračske práce
 • všetky druhy klampiarských prác na plochých strechách
 • výškove práce po konzultácii s investorom
 • demontáže a montáže vzduchotechnik /samočinné ventilačné turbíny Lomanco BIB 12, BIB 14/
 • záručný a pozáručný servis plochých striech
 • hydroizolácie podzemných stavieb, terás a pivníc
 • hydroizolácie mostoviek, základov a základových dosiek
 • podlahové hydroizolácie interiérov a exteriérov
 • montáž bleskozvodov s následnou revíznou správou
 • poradenstvo systémových porúch v danom odbore – skladby strešných plášťov- hydroizolačné systémy plochých striech
 • prevedenie ťahových a odtrhových skúšok
 • vypracovanie cenových ponúk po osobnej obhliadke a zameraní strechy, parametrov atík, objemových položiek
 • montáže strešných vpustí odtokových zvodov a strešných vetrákov
 • montáže odkvapových systémov / K&J&G, RUUKKI /

Tepelné izolácie - teplo v zime a chlad v lete

 

Tepelná izolácia je súčasťou každého strešného plášťa. Zabezpečuje dobrú tepelnú pohodu v interiéri objektu, ale má významný vplyv aj na difúziu vodnej pary v strešnom plášťi.


Poddimenzovaná, zle realizovaná alebo poškodená tepelná izolácia znamená nielen zvýšené náklady na vykurovanie objektu v zime, ale môže vyvolať aj vznik plesní. Tie sa objavujú preto, že dochádza ku kondenzácií vlhkosti na podchladených plochách stropnej konštrukcie.

 

Penový polystyrén ako tepelná izolácia


Penový (expandovaný) polystyrén je dnes jednou z najpoužívanejších tepelných izolácií jednoplášťových plochých striech. Dnešný polystyrén sa však od toho z minulosti líši hlavne kvalitou a inovatívnym spôsobom výroby. IZO 4 s. r. o.
Ak zvolíte správne vhodný polystyrénový výrobok, kvalitnú vodotesnú izoláciu a na rekonštrukciu si zavoláte odborníkov, tepelná izolácia z penového polystyrénu vám zaistí tepelnú pohodu vo vašej stavbe aj na viac ako 50 rokov.

 

Výhody tepelnej izolácie z penového polystyrénu

 • veľmi nízka hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti (W/mK)
 • priaznivá cena vo vzťahu k úžitkovým vlastnostiam tohto tepelnoizolačného materiálu
 • veľmi malá objemová hmotnosť (pre PSB-S-25 je to okolo 21 kg/m3)

Spádovanie plochých striech

 

Keď plochá strecha potrebuje spádovanie?


Keď plochej streche jednoducho nestačí obyčajné obnovenie tepelno-hydroizolačného systému. Vtedy musí na scénu nastúpiť komplexné celoplošné prespádovanie. Pri realizácií takýchto projektov používame vo firme MANAPO tepelnoizolačnú stavebnú hmotu polystyrénbetón POLITERM.

 1. pôvodný strešný plášť
 2. tepelná izolácia z polystyrénu
 3. tepelná izolácia POLYSTYRÉNBETÓN POLITERM
 4. penetračná vrstva BV EXTRA
 5. podkladová hydroizolačná vrstva /hydroizolačné pásy - mineral
 6. vrchná hydroizolačná vrstva /SBS modifikované pásy /

 

Čo je to polystyrénbetón POLITERM ?


Tento materiál sa používa na spádovanie a zateplenie plochých striech. Slúži ako podkladová vrstva, na ktorú neskôr prichádza hydroizolácia. Polystyrénbetón je vhodný na všetky druhy plochých striech, výškové budovy,ale aj strechy z trapézového  plechu.Už pri 2% spáde strechy je zabezpečený odtok povrchovej  vody do dažďových zvodov, čo predlžuje životnosť nového strešného plášťa o niekoľko rokov.


Pri rekonštrukcii navyše nie je potrebné odstrániť pôvodnú hydroizoláciu.
Zateplenie strechy neskôr dosiahneme polystyrénovými doskami, ktoré zalejeme polystyrénbetónom.


 

Tepelnoizolačný a spádový systém na báze betónu z pevného polystyrénu je vhodný pre ploché strechy aj z dôvodu dodatočného zateplenia strechy. - strecha bytového domu je zateplena, spádovana a pochvozna!!!

 

 1. Tepelno izolačný systém POLITERM sa aplikuje v stvebníctve ako podsystém konštrukčných systémov plášťov plochých alebo šikmých striech.
 2. Nízka objemová hmotnosť, vysoký tepelný odpor a pevnosť v tlaku dávajú predpoklady pre uplatnenie v praxi.
 3. Systém POLITERM je mokrý technologický proces. Nanáša sa priamo na nosnú konštrukciu striech, pričom sa nevyžaduje rovný podklad.Poznámka: pred aplikáciou Politermu je nutné vyspraviť praskliny a vlny na pôvodnom plášti strechy, aby nedochádzalo k zatekaniu  počas prác a v časoch nepriaznivého počasia.
 4. Spracovanie POLITERMU je prípustné pri teplote do +0 °C
 5. Možnosť aplikácie betónu aj na EPS polystyrénové dosky ľubovoľnej hrúbky podľa priania zákaznika, alebo investora stavby.
 6. Doba zretia je ako u klasického betónu a závisí od poveternostných podmienok a druhu podkladu. Hrúbka poteru 5-10 cm, podľa sklonu strechy.

Fyzikálne a chemické vlastnosti POLITERMU tr. 300
min. pevnosť v tlaku                      0,50    Mpa
objemová hmotnosť prir. vlhkosť    333,0  kg/m3
objemová hmotnosť vysuš. stav      303,8  kg/m3
súčiniteľ tepelnej vodivosti               0,089  /W.m-1 .K-1/
faktor difúzneho odporu                  7,069
stupeň horľavosti                        B ( neľahko horľavé)

Hydroizolačné systémy

 

Hydroizolačné systémy, kvalitná hydroizolácia, odborná pokládka a skutočná ochrana pred vodou...


Strecha vás musí ochrániť pred všetkými prírodnými živlami, najmä však vtedy, keď prší či sneží. Vodotesnosť je najdôležitejšou vlastnosťou strechy a aby ste boli chránení pred zatekaním, je potrebná kvalitná hydroizolácia a odborná pokládka..

 

Materiály sú chránené certifikátom od výrobcu a preukazuje sa nimi zhoda vlastností, súvisiacich so základnými požiadavkami ods. 1§ 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov: hrúbka pásu, plošná hmotnosť nosnej vložky, tržné zaťaženie v pozdĺžnom smere, tržné zaťaženie v priečnom smere, ťažnosť v pozdĺžnom smere, ťažnosť v priečnom smere, ohybnosť, stálosť za tepla, nepriepustnosť proti vode, stupeň horľavosti B -  STN DIN 52 133:1995

Počítadlo
Celkom
73928
Týždeň
382
Dnes
52
Online
1

Nájdete nás aj na FACEBOOKU