KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE VAŠU PLOCHÚ STRECHU

Zobrazenie:

Hydroizolačné systémy

 

Hydroizolačné systémy, kvalitná hydroizolácia, odborná pokládka a skutočná ochrana pred vodou...


Strecha vás musí ochrániť pred všetkými prírodnými živlami, najmä však vtedy, keď prší či sneží. Vodotesnosť je najdôležitejšou vlastnosťou strechy a aby ste boli chránení pred zatekaním, je potrebná kvalitná hydroizolácia a odborná pokládka..

 

Materiály sú chránené certifikátom od výrobcu a preukazuje sa nimi zhoda vlastností, súvisiacich so základnými požiadavkami ods. 1§ 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov: hrúbka pásu, plošná hmotnosť nosnej vložky, tržné zaťaženie v pozdĺžnom smere, tržné zaťaženie v priečnom smere, ťažnosť v pozdĺžnom smere, ťažnosť v priečnom smere, ohybnosť, stálosť za tepla, nepriepustnosť proti vode, stupeň horľavosti B -  STN DIN 52 133:1995

Ponuka služieb

05.02.2014

hydroizolačné systémy kompletné rekonštrukcie plochých striech bytových domov, administratívnych budov, priemyselných hál a skladov zateplenie striech a stropov pivníc /Nobasil, EPS Stabil , Politerm/ vyspádovanie plochých striech so zateplením /ľahčený polystyrénový betón POLITERM - trieda 300/ zateplenie strojovní výťahov a...Viac

Tepelné izolácie - teplo v zime a chlad v lete

06.02.2014

Tepelné izolácie - teplo v zime a chlad v lete   Tepelná izolácia je súčasťou každého strešného plášťa. Zabezpečuje dobrú tepelnú pohodu v interiéri objektu, ale má významný vplyv aj na difúziu vodnej pary v strešnom plášťi. Poddimenzovaná, zle realizovaná alebo poškodená tepelná izolácia znamená nielen zvýšené...Viac

Spádovanie plochých striech

05.02.2014

Spádovanie plochých striech   Keď plochá strecha potrebuje spádovanie? Keď plochej streche jednoducho nestačí obyčajné obnovenie tepelno-hydroizolačného systému. Vtedy musí na scénu nastúpiť komplexné celoplošné prespádovanie. Pri realizácií takýchto projektov používame vo firme MANAPO tepelnoizolačnú stavebnú hmotu ...Viac
Počítadlo
Celkom
73921
Týždeň
375
Dnes
45
Online
1

Nájdete nás aj na FACEBOOKU